Strafwerk Advocaten knokt voor je. Altijd. Want elke verdachte verdient de allerbeste rechtsbijstand.

Uitnodiging ontvangen van de politie om als verdachte te worden gehoord? Een kind met een dagvaarding om bij de rechter te verschijnen? Spullen door de politie in beslag genomen die niet worden teruggeven? Verdacht van een fiscaal delict? Aangehouden door de politie? Voorlopige hechtenis? Wel of geen hoger beroep?

Strafwerk is er voor je in alle gevallen waarin sprake is van strafrechtelijke vervolging. Vanuit ons centraal gelegen pand in Utrecht staan wij voor je klaar.

We verlenen ook bijstand in strafzaken met een internationaal karakter, TBS-procedures, cassatieprocedures en jeugdstrafrecht.

strafrechtadvocaten

Strafrechtadvocaten met veel ervaring.

Ieder z’n vak. Het strafrecht is het onze. Strafwerk advocaten is een kantoor met zeer ervaren strafpleiters: mr. Michiel Lamers, mr. Jeroen Nijboer, mr. Arjan Syrier, mr. Charles Starmans, mr. Franka Baardman en mr. Edmée Rozestraten. Samen goed voor duizenden rechtszaken in heel Nederland.

mr. Charles Starmans

+31 (0)6 54 69 28 47
starmans@strafwerk.eu

Charles Starmans is de eminence grise van het kantoor, specialist in strafzaken (fraude, Opiumwet, zedenzaken, geweldsdelicten, etc.) en overleveringszaken. Hij is lid van de NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten). Bij elke zaak is er de inspirerende uitdaging om creatief aan de slag te gaan en het beste resultaat af te dwingen; een bevoorrecht vak(man).

Hij beheerst de Duitse taal uitstekend, is lid van de Nederlands Duitse advocatenvereniging (NDRV) en is ook te vinden op rechtsanwalt.com.

Hij is voorts plaatsvervangend raadsheer in de meervoudige strafkamer van het hof Den Bosch,
bestuurslid van diverse tuchtcommissies (onder andere van hockeyclub Kampong) en co-auteur van het boek ‘Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional.’ Hij heeft gedurende vele jaren strafrechtelijke cursussen georganiseerd en is opleider geweest voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

mr. Arjan Syrier

+31 (0)6 24 66 90 11
syrier@strafwerk.eu

Arjan Syrier is een toegewijd strafrechtadvocaat, al bijna 20 jaar actief. Eerst bij een middelgroot Utrechts advocatenkantoor, daarna heeft hij zich met zijn eigen praktijk volledig toegelegd op het strafrecht. Met ruime ervaring in de behandeling van alle soorten strafzaken: van winkeldiefstallen tot levensdelicten.

Verder treedt Arjan veelvuldig op in overleveringszaken en cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Arjan is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

mr. Michiel Lamers

+31 (0)6 46 39 65 98
lamers@strafwerk.eu

Michiel Lamers – strafrechtspecialist sinds 2015 – is advocaat in Utrecht en sinds zijn start in 2004 zeer succesvol in een groot aantal strafzaken door heel Nederland. Hij staat zowel minderjarigen als meerderjarigen bij en heeft vooral veel ervaring in zaken waar het gaat om plofkraken, witwassen, fraude en andere vermogensdelicten.

Hij is lid van de NVSA (Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten), de VCAS (Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken), en procedeert dus ook bij de Hoge Raad in cassatiezaken. Daarnaast is hij lid van het College van Afgevaardigden Midden Nederland van de NOvA

mr. Jeroen Nijboer

+31 (0)6 41 56 60 45
nijboer@strafwerk.eu

Jeroen Nijboer is een zeer ervaren strafrechtadvocaat die zijn creatieve talenten gebruikt om zaken op een geheel eigen en overtuigende manier te bepleiten. Hij verleent rechtsbijstand in alle soorten strafzaken en heeft daarnaast ruime ervaring in overleveringsprocedures. Jeroen spreekt Engels, Duits, Frans en Italiaans.

Jeroen heeft ruime ervaring in bijstand aan minderjarige verdachten en jongeren ten aanzien van wie de gesloten uithuisplaatsing dreigt (de zogeheten machtiging gesloten jeugdzorg). Tevens treedt hij op in cassatiezaken bij de Hoge Raad.

Jeroen is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

mr. Franka Baardman

+31 (0)6 16 03 95 18
baardman@strafwerk.eu

Franka Baardman is sinds 2019 verbonden aan Strafwerk Advocaten, eerst als juridisch medewerker, aansluitend als advocaat. Zij heeft het honoursprogramma van de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht cum laude afgerond. Vervolgens studeerde zij cum laude af aan de Universiteit Leiden, met specialisatie in het jeugd(straf)recht.

Franka heeft als werkveld de (complexe) commune strafrechtspraktijk, beklag- en beroepszaken in het kader van het penitentiair recht en (bestuursrechtelijke) zaken aangaande bijvoorbeeld de verklaring omtrent gedrag (VOG).

mr. Edmée Rozestraten

+31 (0)6 19 75 83 84
rozestraten@strafwerk.eu

Edmée Rozestraten is sinds 2020 werkzaam bij Strafwerk Advocaten, eerst als juridisch medewerker en daarna als advocaat. Zowel de bachelor Rechtsgeleerdheid als de master Strafrecht (met de specialisatie Forensische Psychiatrie) heeft zij aan de Universiteit Utrecht behaald.

Naast haar studie heeft Edmée ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren en bij het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden. Edmée richt zich op de commune strafrechtspraktijk en het penitentiaire recht.

werkwijze

De beste verdediging in een strafzaak begint zo vroeg mogelijk. Hoe eerder je contact met ons opneemt, des te groter de kans is op een optimaal resultaat. Als je bent aangehouden, een dagvaarding hebt ontvangen of een uitnodiging om als verdachte/getuige te worden gehoord, is het van groot belang dat je dat onmiddellijk laat weten. Voor juridisch advies, praktische tips en uitleg over de procedures.

Wij zijn er voor je gedurende je zaak, van het begin tot het eind. Tijdens het (opsporings-)onderzoek, maar ook tijdens de behandeling van je zaak bij het parket, de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad.

Ook als je gedetineerd bent en je het idee hebt dat je huidige advocaat niet ‘het onderste uit de kan haalt’ kun jij (of je familie) altijd even vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden in je zaak te bespreken.

tarieven

Rechtsbijstand

In veel gevallen kunnen wij onze diensten verlenen op basis van gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond ook wel pro deo genoemd. Je betaalt dan slechts een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rvr.org. Verdachten die zich in voorlopige hechtenis bevinden hebben recht op kosteloze rechtsbijstand, ongeacht de hoogte van hun inkomen en vermogen. Dit geldt ook voor bijstand aan minderjarigen.

Uurtarief

Als je niet voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking komt zullen we een uurtarief vaststellen dat aansluit op de aard en omvang van de te behandelen zaak, maar waarbij we zeker ook rekening houden met je financiële situatie. Daarnaast is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. In alle gevallen geldt dat wij er altijd naar streven kwalitatief hoogstaand werk te leveren tegen een reële prijs.

contact

Kantooradres

Kruisstraat 307
3581 GK Utrecht

info@strafwerk.eu

+31 30 234 01 01

handelsnaam

Strafwerk advocaten is de handelsnaam van de advocaten mr. M.J. Lamers (Lamers strafrechtadvocatuur, KvK-nummer 51484625), mr. J.P.W. Nijboer (Nijboer advocatuur, KvK-nummer 70106593), mr. C.N.G.M. Starmans (advocatenkantoor Starmans, KvK-nummer 50750941) en mr. A.W. Syrier (Syrier advocatuur, KvK-nummer 30264351). De advocaten sluiten steeds zelfstandig de overeenkomst met de cliënt. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing.

In geen van voorgaande gevallen wordt een resultaatsgarantie gegeven. De inspanningen zijn gericht op het beste resultaat. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

© strafwerk