Advies AG aan Hoge Raad: hoger beroep Enschedese moordzaak moet opnieuw

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 23 mei 2023 geadviseerd dat de strafzaak naar aanleiding van een dodelijke schietpartij in Enschede in januari 2018 opnieuw in hoger beroep moet worden behandeld.

Tijdens de behandeling van de stafzaak in eerste aanleg had de verdachte gezwegen, maar was niettemin veroordeeld voor moord. In hoger beroep verbrak de verdachte het stilzwijgen en bekende een man in een stilstaande auto te hebben doodgeschoten maar daarbij niet met voorbedachte raad te hebben gehandeld. Toch veroordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hem wederom voor moord, tot een gevangenisstraf voor de duur van dertien jaar.

Voor het bewijs van voorbedachte raad had het hof gebruik gemaakt van de verklaring van de toenmalige vriendin van de verdachte.

In de cassatieprocedure werd door mr. Syrier aangevoerd dat het hof de verklaring van de toenmalige vriendin van de verdachte niet voor het bewijs had mogen gebruiken aangezien de verdediging niet in de gelegenheid was geweest om haar als getuige te horen. Een dergelijk verzoek van de verdediging was weliswaar door het hof toegewezen, maar de getuige bleek spoorloos en kon daarom niet worden gehoord.

In reactie op de door de verdediging geformuleerde cassatieklachten overweegt de Advocaat-Generaal dat het hof de verklaring van de toenmalige vriendin niet voor het bewijs had mogen worden gebruiken nu die getuigenverklaring van beslissende betekenis is geweest voor de bewezenverklaring van moord, waardoor het recht op een eerlijk proces niet is gewaarborgd. De bewezenverklaring is ontoereikend gemotiveerd omdat een nadere motivering van andere voor de voorbedachte raad relevante elementen ontbreekt. Tenslotte heeft het hof geen oog gehad voor compenserende factoren voor het niet kunnen horen van de getuige.

De Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd om het arrest van het hof te vernietigen en de zaak terug te verwijzen zodat deze opnieuw in hoger beroep kan worden behandeld.

De uitspraak van de Hoge Raad staat vooralsnog gepland op 4 juli 2023.

https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/mei/advies-ag-hoge-raad-moordzaak-enschede-opnieuw-behandeld/