Grenzen aan straffen via het bestuursrecht: interviews met mr. Lamers in dagblad Trouw en tijdschrift Mr. Online

Naar aanleiding van een zaak waarin mr. Lamers succesvol de niet-ontvankelijkheid bepleitte van het OM werd hij geinterviewd door Trouw en en mr. Online.

De zaak die centraal staat gaat om een cliënt die werd verdacht van drugshandel. De gemeente legde hem een last onder dwangsom op van € 5.000,-. Toen hij zich vervolgens voor hetzelfde vergrijp bij de strafrechter moest verantwoorden bepleitte mr. Lamers succesvol de niet-ontvankelijkheid van het OM. Reden? Strijd met het ne bis in idem beginsel, oftewel het verbod op een tweede bestraffing voor het zelfde feit.

Hieronder de links naar de interviews.

https://www.trouw.nl/cs-b17a9c61